TUSSEN HOND EN WOLFEen film van Philip Huff

release

In ontwikkeling

TUSSEN HOND EN WOLF

Een groep mensen die toevallig tegelijkertijd in een telecomwinkel in een winkelcentrum staat, komt in aanraking met een aanslag. De groep bestaat uit een ouder, keurig echtpaar dat in een Volvo rijdt; twee eind-dertigers die hun eerste kind verwachten; een jonger, verliefd, mondig stel dat elkaar net heeft leren kennen en nog net zo heftig zoent als ruziemaakt; en de twee mensen die in de winkel werken, de “autochtone” eigenaar en de “allochtone” werknemer. Dan klinkt een schot dat van alles in werking zet: bij elke aanwezige legt de aanslag iets onderhuids uit hun leven bloot en leidt tot een confrontatie met hun angsten, of het nu de vrees is te sterven, de zorg een geliefde te zullen verliezen, of het gevoel het verkeerde leven te hebben geleid. Ondertussen ontwikkelt de aanslag zich heel heftig: kogels vliegen in het rond, er zijn - luide - explosies, mensen raken gewond, komen de winkel in én sterven; en de dader komt schietend langsgelopen - maar rent gelukkig ook weer voorbij. 

Hoe houden de winkelbezoekers het onder deze omstandigheden met elkaar uit? Haalt dit uur het beste of het slechtste in hen naar boven? Enkelen van hen vluchten, een ander sluit zichzelf op, iemand krijgt een paniekaanval en er vallen dus doden.

Dan, even, lijkt het alsof de aanslag voorbij is. Moeten de overlevenden blijven waar ze zijn of zich snel uit de voeten maken? En op dat moment keert de schutter terug bij de winkel en komt naar binnen. Een laatste, bloederige showdown tussen de overlevers en de aanslagpleger tot gevolg.

beeld: Claire Witteveen

- in ontwikkeling -